Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 24.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP,

PUB LI CA TIE, bij welke alk de te yooren gearreflecrde poe» naale Wetten omtrend de huwelijken tusfehen die van de Gsreformeerde en Roomfche Religie, opgeheven worden. Ge« arreftetrd den 6. Maart 1795. Het eerfte Jaar der Bataaf-' fche prijheid.

D e provisioneels representanten van

het volk van holland, allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap:

Doen te weeten: dat, alhoewel door de van onzentwegen afgekondigde verklaaring van de Rechten van den Mensch, onder anderen ontwijffelbaar is weggenomen het onderfcheid tusfehen Burger en Burger, uit hoofde van Godsdienftige begrippen, en dat dus in het reguard van Huwelijken tusfehen Perfoonen van den Gereformeerden en Roomfchen Godsdienst, bijzonder ook omtrent Trouwen van Beambten van de eerstgenoemde met Vrouwsperfoonen van de laatstgenoemde Religie, geheel en al is komen te vervallen de applicatie van het Placaat van den 24. januarij 1755; wij echter, tot wegneeming van allen mogelijken twijfFel of angstvallige bedenking, welke daaromtrent bij deez?n of geenen onzer Medeburgeren nog zouden mogen refideeren en aanleiding geeven. tot noodelooze Adresfen

ut No. 68

Sluiten