Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 )

Den menschgevvorden, B»tï verheerlykteu Koning,

Als Rechter, lcvren zal, In zyne Hemelpraal', met Opperglansvertccning',

By 't jongst alarmgefcbal: Wanneer de duizendmaal tien duizenden miljoenen

Vandooden, opgewekt, Den Midlaar, die alleen Gods toren kon verzoenen,

Niet met log vleesch bedekt, Maar in 't vergedlykt vleesch met volle ftatie zullen

Aanfchouwen, en 't gekraak Der jongde dondren zal het groot Heelal vervullen,

Der zonde tot een wraak': Dan zult ge, 6 Dichtkunst, zelfs de Aartsengels nogbezielen:

Dan zult gy, met den doet' Der heiligen, wier heil geen Duivel kan vernielen,

God' juichen in 't gemoet'. Gy zult de Aartsengels en de zalige Englereijen,

Gy zult der heilgen fchaar, Wie Jezus met zich zal ten hemel binnenleijen. Als 't Oppcrzoeaaltaar,

A 3 Bezielen

Sluiten