Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( »8 ) No. 3. OP EEN

SCHILDER.

E^En konftig fcliilder in Athene,

Die meer om lof dan rykdom wrogt, Bad dat een kender hem verlenen

Zyn goeden raad en byftand mogt'. Wat dunkt u , dit ging hy hem vragen ,

Van 't beeld van Mars dat gy daar ziet? Kan het des kenders oog verdragen ?

Dees zegt hem wat 'er hem in ftiet: Dog kon den fchiider niet beduiden ,

Dat hy uit 't oog verloren had, Die regels, die by alle luiden,

Die op het fchild'ren zyn gevat, Ten grondflag van de konfl verftrekken. Met komt daarin een gek der gekken,

Dees

Sluiten