Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

„ Neen,, fpnk de dood,, neen, goede luiden t

„ 'k Meen u die zaek wel anders te beduiden,

,, Zou 'k u bevryden van uw doodelykst verdriet?

„ Dan kende ik wis myn eigen voordeel niet.

„ 'k Zal hem zoo vroeg van 't leven niet beroown»

„ Dus ver vermoorde hy uit enkle onwetehheid:

„ Doch nu 'k hem onder dees verplichting heb geleid,'

„ Mag ik ray van ayn dankbaarheid beloven;

„ Dat hy u haast in 't kort voor myn gebied bereid";

Caï-im [num Studium»

Vit het Hoogduitsch, van de Brcemer: Zamlung verpischter Schriften,

Sluiten