Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe

BONI G-B ï J E Vierde Deel.

No; 12 op de

H O N I N G-B I J E.

]VI en ziet hen van den vroegen morgen Tot's avonds hunne liefdezorgen, Tan nutte van uw Krooft, befteên. Wie kan naar eifch hun bouwkunft pryzen, Als zy hun vorftlyk huis doen ryzen, En 't muurwerk metflen digt aan éeji ■oor 't wafch, dat hun voor tras kan ftrekkeni Om hunnen koftbren fshat vopr alle leed te dekken;

Sluiten