Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C )

Veeïe onbedachté Stervelingen

Verlieten hun Beroep, én gingen naar hëï Wo'-d» En bakten aï te Tarnen Hout, Om dus zig in de gunftvan Jupitcr te dringen:

Want elk verloor zyn Byl, en fchreeuwde uit ai zyn mags t Vader Jupirer! ik heb mpt Byl verhoren ; Verfehaf 'ze my weerom; wil myn gebéd yerhooren ;

Erbertn u over my; neem myn gefnteek in acht! ■ Dus klaagden zy. Merkuur kreeg weer op nieuw bevélen

En juist dezeifden als voorheen. Elk i:oos de gouden Byl; maar ach 2 'er fneefden veeier, Merkuur fpleet hun deii Kop van boven tot benetn.

We. 9.

Sluiten