Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 33 >

No. i o. LOF DER

DANKBA AR HEID,

LIERZANG

Welke naar den Prijs gedongen heeft bij de maatschap"

pij van Dichtkunde te 's Giuvïnhage.

D e Heemlen neigen 't oor als de aarde uw lof doet hooren» o Gij, die 't rein gemoed zoo lieflijk kunr bekooren , Doorlucbte Dankbaarheid, onfehatbre Deugdefpruitj Zie Neêrlands Dichtren-reij om flrijd uw glorie zingen}

lk durf naar de eerkroon dingen, Maar wat vermag mijn kunst tot zulk een grootscbbesluitI IK Deil. C. W*ï

Sluiten