is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe honig-bije, zijnde een uitmuntende verzameling van schoone versen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *i9 )

Hoe! zou myn hart ooit de orideugd eeren,

Al praalt zy met een gouden kroon'! o Neen; 'k wil liefst in ftof verkeeren. 'k Veracht een' trotsa'et op den troon, Un gruw van zyn gelaat, dat, met verwaande blikken, Zyn fnoodheid openbaart, en elk voor hem doet fchrikkes.

Doch waarom of zyn fchyngeluk Elk blindioekt, daar zoo wel de groote»

Als kleenen buigen onder 't juk S Alleen, om dat hy is gefprooten Uit dwingelanden , die hun vorstlyk hoofdfieraad Met fchand' bezoetelden, tot onheil van den Staat,

Gewis, uw gunst heeft hem verheven,

o Wufte Stoorfter onzer rqst'! Gy doet ons voor zyn wetten beven, Terwyl men zelfs zyn voetbank knscht. Doch volgde hem zyn loon, hoe hoog men hem zag' ryzen, De laagheid zyner ziel' deed' hem ten ploeg' verwyzen.

Wy