Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§. *©|r. VAN DE LANGDURIGE ZIEKTENS. .659

Jyk gedeelte van de zelf Handigheid der dieren en planten gemaakt .word door zodanige vaste lucht, welke zonder veerkracht is; en dat die lucht aldus gedurende zeer veele jaren in de vaste deelea .der planten en dieren blyftj en op nieuw de verlorene veerkracht wederkrygt, wanneer de famenbiudingen door 't vuur ontbonden worden," door welke zy vast zat met de vaste deelen. de veranderende krachten dierhalvea hebben in de dieren zodanige krachtdadigheid, dat zy de lucht haare veerkracht benemen, volmaaktclyk met onze vochten vermengen, en aan de vaste deelen met .zodanige voortdurende te famenbinding vereenigen , ontftaan jrnisichien in de kwy'nende ziektens, zo dikwerf die" lastige opblazingen, om dat de ingenome pclit door de zwakke gelykmakende kracht niet genoeg ten onder gebragt en veranderd is? maar 'er zweeveu ontallyke dingen door de lucht verfpreid, welke te gelyk met de lucht in het lichaam gaande, de gezondheid kunnen verflooreu (ziet §. 605. 4.). dus worden de inwoonders van moeraschachtige en laage plaatfen, gewoonlyk zeer erg door de fcheurbuik aangetast; en dikwerf ontftaan 'er ook andere land ziektens, door diergelyke oorzaak; waar over §. 1408. noch breder zal gehandeld worden, alwaar over de algemeen heerfchende ziektens zal worden gefproken.

Maar ook de te groote kleefachtigheid der fpyzen, welke oor' zaak is, dat zy door de veranderende krachten van ons lichaamniet kunnen ten onderen gebragt worden, is dikwerf de oorzaak der langdurige ziektens. wanneer men tedere kindertjens harde" fpyzen voed, ofte ook wel taaije meelachtige; zweid en verhard de buik; het overige lichaam word door een langzame uitteering vermagerd pm dezelfde reeden ook, kwynen de menfehen in de belegerde {leden allerellendigst, wanneer zy door gebrek vanjaarlykle voorraad, genoodzaakt zyn, Hecht voedfel te gebruiken (ziet \. 25. i.l. het zelfde kan ook op de drank, toegepast worden; ook op het heilzaam water, indien het door een dorftig en van den Herken arbeid vermoeid, ofte ook door een door de koorts verhit mensen, in te grote hoeveelheid op een maal ingezwolgen word. want ten zy de krachten zo fterk zyn, dat zy de grote

Oooo 2 hoe-

Sluiten