Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6sp - DE LAMMIGHEID. ï

DE LAMMIGHEID.

k »| -T>c' lammigheid is een ilappe onbeweegfc }' "U lykheid van de fpjer, dóór geene aanwending der wil , "of van % leven te boven te komen; het gevoel gaat fomtyds te gelyk ten cenemale weg; Jbrntyds blyft een ligt gevoel met dofheid, en als een ligt- riekend gevoel overigv;

De Lammigheid, word gezegd van te ontbinden , f f h^ eene ontbinding is van dat geene dat te voren vast en fteik was. als 0f v eebee'zemkens in de rondte gebonden , een yastftaand ëha m vormden, en dit ontbonden zynde, van elkander vielen, fomtyds word het ook aflating genoemd van ^P?-*™* af als zynde eenligter uap van lammigheid : dan is er nocb ceniae beweging overig, maar niet geftadig: 'er is gevoel overig mïr al&k dof. zSdanig iets fchynt in de fcherpe ziektens ?om vd te gebeden ; en Hippocrates (*) heeft van gelyken hSlende over de algemeen heerfchende ziektens, aangetekend: S ny verhaald, dat een zekere ziekte, omtrent de veertien-. SSÏ , mar dat hy flaapzugtig. was geweest, een ftyvigheid vonder beving kreeg", ontbinding-- aflating, te zomenvalling:: ent een ander heeft hy.aangetekend , dat hy eene ontbinding Sn handen en voeten kreeg , alwaar hy het woord

Sr ik heeft maar AretJs (a), naar dat hy gezegd had; de

felZm gehele verlamdheid van het lichaam, deaflatmg, lambet o rte ge, ; ^ ^ u . of un ge,

K%2Sff%«i, of van beide aanwezende ; _ voegt ^T^iSrlÏÏy : maar de onderdrukking der pis in de tlaasofte de°onmagt omJezelve te wederhouden , a eigen

"%nïih. IV. Textu 4* -Charter. Tom. IX. pag. 3a7. & Textu 4 \§D$S$% Signis Morb, Dinturn, Uk t CaP. VIL P, 33.

Sluiten