is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaringen der korte stellingen van Herman Boerhaave.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m DE LAMMIGHEID. $. 1067. iöéê>

voiLTen. maar over de geneesmiddelen , door welke men dit kan verhopen, zal in het volgende hoofddeel gehandeld worden.

$ 1068 TV genezing word dierhalve 'beproeft.

XJ 1. door verdunnende en verftroijendc middelen. «. fpeceryaehtige, hoofd, zenuw,:voor de ly£ moeder gezegde, gewasfen, onder de gedaante van uitgedrukt Tap, ingietzel, afkookzel, uittrekzel, geest, zamenftelzel. B. vaste zouten doorbranding., vlugge door nederdrupping, of verrotting, hier af uitgetrokken. 7. oliën door uitdrukking, koking, ingieting, nederdrupping, hier uit gehaald. \ zeepachtige uit deezer vereemging door de kunst voortgebragt. K ftinkende deelen der dieren , fappen van bloedeloze diertjens, geesten, oliën, zouten, afverfzels. delfzouten, metaale cryftallen , en die , welke onder deeze meest zamengefteld zyn. , deeze allernet voorzigtigheid vermengd,op dat zy elkander helpen: en door 1t gebruik van deeze, word de verdunning,, deverftroiüng , de koorts hitte bekomen. 2. door hevige prikkelende, en al het opgepropte, door de bevende enStuiptrekkende verwekte beweging der zenuwen met kraciit uitiagende: hier toe behoren vooral nies en fterke braakmiddelen: voornamentlyk, indien zy eenige ryzen herhaald worden. 3. door warme buikzuiverende ontbindende, fpeceryaehtige, gegroeide of ook fcherpe gegravene, en metaale, kwikzilverachtige, fpiesglasachtige, en dus fterk waterdryvende middelen, met een ruime gut, verfcheide dagen achter een herhaald, toegediend; door welkers behulp een overvloedige en eenigen tyd duurende at-

gang