Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SCHEURBUIK.

S.T150;

me ziekten onderhevig zyn, voornamentlyk, die te veel de koortsbast gebruikt hebben.

Het heeft uit het geene §. 1148. gezegd is geweest gebleken dat de fcheurbuik de noordelyke landen het meest aantast: intusfehen fchynt het nochtans zeker te zyn, dat dit niet zo zeer gefchied om de fcherpe koude, maar eerder om andere redenen, de fcheurbuik tast zelfs onder de verzengde lugtftreek aan de geene die na de oostindiën varen, en dat wel op zyn allerergst, gelyk overal bekend is; en in Vrankryk heeft men waargenomen («), dat de fcheurbuik in 't heetfte van de zomer zeer verergerd is geweest, en dat zeer veele die reeds begonden beter te' worden, zich op nieuw allerergst bevonden hebben, wanneer dit een uitmuntend Geneesheer opmerkte (w), '1S ky in het denkbeeld gekomen , dat de zvaare en voornaamfte oorzaak van de fcheurbuik anders niet en was, als eene te langduurige onthouding van alle zoort van verfche groente, zekerlyk hy bevestigt door zeer veele en fterke lluitredenen dit gevoelen, in de belegering van Thora zyn buiten en behalve de inwoonders, eenige duizende foldaten van het garnizoen door deeze ziekte weggefleept geweest; daar intusfehen de Zweeden, die de Stad belegerden, daar ten eenemale van bevryd waren, maar het is bekend, dat de belegeraars de overvloed van tuin en veldvrugten kunnen hebben, de belegerde niet: wanneer het Kyzerlyk leger omtrent Temeswar de winterkwartieren betrokken hadden, zyn verfcheide duizende door de fcheurbuik geftorven;en dat aan te merken is,deziekte woede alleenlyk maar op degemeene foldaten, daar alle de bevelhebbers, zelfs de onderbevelhebbers,bevrydwaren.edoch hy tekent aan,dat de winter langdurig is geweest, de vrugten door het voorafgegane beleg verwoest,

00 Mem. de 1'Academ. des Sciences 1699. Mem. pag. 245. 00 Bachürom Obfervat. circa Scorbut. pag. 12. & feq.

Sluiten