Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g.n^o. DE SCHEURBUIK. iitf

bruik dienen, en de groote lichamen der walvisfchen, het fpek 'eraf genheden zynde, als ook de buigzame kraakbeenderen der longpypen, worden van de Visfchers aan dc zee overgelaten, indien hier nu by deeze de weeke zeeplanten gevoegd worden » die zo talryk zyn, van gelyken in de zee verrottende, zo veele lyken van menfchen en dieren in het water verdronken , zal de reede gemakkelyk blyken , waarom die overgrote hoeveelheid, waters door een verrotte en onaangename fmaak en reuk befmet word men word wel een minder ftank gewaar, waar de zee diep is om dat deeze in 't diepe der zee verdronken, door een zeer <rróote colom van water bedekt worden , en dat het geene 'er uitwaasiemt, door de wind word weggeblazen, maar omtrent het ftrand, alwaar de zee niet diep is, en alwaar door de vloed der zee nu fommige plaatfen door het water overdekt worden , op andere tyden wederom niet, aldaar word men die lastige ftank meer gewaar; en de daaglykfche waarnemingen leeren, dat de geene die op zodanige plaatfen woonen, een ziekelyk leeven leiden , en dikwerf door de fcheurbuik aangetast worden, om dezelfde reede zyn die geene aan deeze ziekte onderhevig die by ftilltaande wateren en moerasfchen wonen, welke ook, vooral in de zomer , een allerergfte ftank gewoonlyk verfpreiden ; het meest van al, indien fterke en dikwervige winden deeze nadelige uitwaasfemingen niet wegblazen, om deeze reede worden die geene, die laage en vochtige plaatfen bewonen , welke minder van de' winden doorwaaid worden, erger aangedaan, by de Hollanders zyn veele zodanige plaatfen , daar de turven , om het vuur aan te ftooken, uit gebaggerd zyn, en door het water overftroomt worden : daar naar maaien zy het water door molens er uit naar dat zy 'er een dyk om gelegd hebben, en aldus veranderen zy zodanige ftilftaande wateren en moerasfchen in weehge weiden; maar die op zodanige plaatfen, woonen, kwynen byna alle aan de fcheurbuik , en geven de ziekte te kennen door de opgeëete tanden en het bloedig tandvleesch; ja meestentydswoTden zv in het bloeiendfte van hunne jaaren tandeloos: (mén zie y Kkkkkkk a ook

Sluiten