Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' t/r

PUBLICATIE

wegens een e

BELASTING

op ABVERTENTIEN in de PUBLICQUE NIE UWSPAPIEREN,

van GEBOORTE- HUWELYKS- en STERFGEVALLEN.

gearresteerd by het

PR 0 VIN TI AA L BESTUUR

van

HOLLAND,

Den 5 O&ober 1797.

«et derde jaar der bataai'sche vryheid»

6 Z

Ó

In den H A A G, Ter 'sLanc's Erukkery van Holland f.797.

Sluiten