Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUBLICATIE

VAN HÉT

PR0FINT1JAL BESTTJVR

VAN

HOLLAND,

STREKKENDE OM DE AAN DE NATIONALE VERGAGADERING TOEGEZEGDE CONCURRENTIE, TOT PE ALGEMENE GELDHEFFING OVER DE INGEZETENEN VAN DE GEHEELE REPUBLIEK , VAN 8 PER CENT OP DE INKOMSTEN, OP DE MEEST EFFICACIEUSTE WYZE BINNNEN HOLLAND TE PRESTEREN.

Gearresteerd den 22 December 1797,

HET DERDE JAAR DER BATAAFSCHE VRVHEID.

In den HAAG-, Ter 'sL&nds Drukkcry yin Holland.

71

Sluiten