Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geneeskundigs

.VAN BE

Vleesch-

SPi'ZEN.

(a) L. L. AtEM. 3.

(6) Ö/5. .Efi/ryc/. t. II. Edit. Genev. p. 35&

CO Hifi. der Reizen II. D.

(d~) U c. ir. £and, VII. B, Guainer trad, de VeitenU rrfp, ad 3 dab. C O d* Tberiaca ad Pifon. s- io^ el. s.

volken hebben de gewoonte hunne pylen , waarrneede zy ter jiigt trokken, te vergiftigen, en gebruiken echter het daarin cede gevelde wild zonder nadeel tot fpyze ; de oude BeijerfclKn gebruikten nog tot in de •zesde eeuw op de jagt vergiftigde pylen O), in fommige gedeelten der Alpen dood men nog de jonge hoenders met mesfèn , welke te vooren met het fap van yzerkruid Qaconitus napellus) beflreeken zyn, en men eet dezelve zonder nadeel (,&); in het land omtrent Rio Nongue, aan de Westkust in Afrika, is het de gewoonte dat de Zwarten de olyfanten ja.gen, en met vergiftigde pylen fchieten; wanneer het dier valt, zoo fnyden zy het ftuk vleesch uit, waar de pyl getroffen heeft, en gebruiken het tot fpyze (c).

In dat zelfde waerëlddeel, in het Koningryk Futua, doopen de inwooners hunne pylen in een vergiftig boomfap, het welk het bloed doodlyk aanfteekt, en het dier zinloos ter neder doet ftorten; zy gebruiken echter deszelfs vleesch tot fpyze (d): het tamme vee, het welk door het gebruik van den raauwen manioc wortel geftorven is, word door de negers zonder eenig nadeel gegeeten: Galenus fielt vast, offchoon niet naar eigen proefneemingen , dat het vleesch van met giftige planten gevoede dieren zonder nadeel kan gegeeten worden (e): men verkocht

in

Sluiten