Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noodwendigetoebereiding det Spyzen.

VYFDE HOOFDDEEL;

Vast de toebereidsels der Spyzen.

S- i

D e meeste voedfels kunnen, zullen zy ons niet . bczwaaren, zonder toebereiding niet genuttigd worden, maar hunne veezeis moeten door middel van I het vuur, het welk de daar in vervatte lucht uitzet enuitdryft, verbrooken worden , hunne taaije flym moet verdunt, de fmaak der zoute en olieachtige befranddeelen aangezet, en de waterachtige deelen uitgedreeven worden , dus moeten zy als het ware eene voorbereidende verteering buiten ons lighaam ondergaan.

Verfcheide onbefchaafde volken neemen dit zoo zeer niet in acht, maar kunnen , even zoo wel als de verflindende dieren , met wier levenswyze zy ook grootendeels overeenkomen, het raauwe voedfel zonder nadeel verdragen ; de meeste befchaafde volken zyn aan de toebereidingen der Spyzen gewoon; onze ' maagen zyn dermaate verzwakt , dat wy , zoo de Spyzen fiechts eenigfints hard of taai zyn, het een of ander fpeceryachtig toebereidfel nodig hebben , het welk de fmaak aangenaamer maakt; de maag tot beter fpysverteering prikkelt, den toevloed der nodige fappen vermeerderd, en de flym verdund.

Sommige Spyzen zyn te droog, en hebben waterachtige.

Sluiten