Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

go8 Geneeskundige

Van Tovery ,

ENZ.

Komt im ziekten te veroorzaaken.

(«) JoANNES boissardus, de dhin. & mag. prteft. C. «H. Goehausen Proceff. Jurid. contra Sagas (3 Ftnefteos Sim,' fel ié3<>, i,

meer den duivel ten dienfte te zullen ftaan , ontl0 flueg, egter onder dit beding, dat zy in tegenwoor* digheid van hem en zyne mede-regters eene proevel' van haar vermogen toonen zoude, gelyk zy ook bui- 1 ten de Stad gegaan zynde, na veelvuldige plegtigheeden, een allerverfchriklykst onweeder van donder. ^ blixem , hagel, reegen en wind veroorzaakte, he(.£[ welk echter, op bevel van Guirlandus op ee|| dorre onbewoonde plaats needervallende , geer i fchaade veroorzaakte O).

Na de konstgreep om onweeder te verwekken komt gewisfelyk, als een zeer aanzienlyk voorregt de: ^ tovenaars ea tovenaaresfen , die magt in aanmer j. king, waar door zy aan andere menfchen, door mid delen, welke anderfints kragteloos , of ten minitel niet fchadelyk waren, de zonderlingfte kwaaien kon . den veroorzaaken; volgens bekentenis van zo genaam t de tovenaresfen , waaren beenderen van menfchen tot poeder geftooten , het haair van eenen doodei mans-kop, hexen-pis, poeder van rotten, haaire; j van hun lighaam, dit alles gepaard met de daar by be • hoorende vervloekingen , gewisfelyk doodende vei P giften.

Zy die zich zelf preezen , of door andere zeer gepreezen wierden , ftonden voornaamely F

bloo "

§. V I.

Sluiten