Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

poeder. ' Uit een der andere voormalige Gewesten of de gewezene Generaliteit inkomende, ƒ i. per ioo £g.

rappé. Zie Snuiftabak.

ressel. Zie Gemaal.

rogge. Zie Gemaal.

rook-vleesch. Van buiten inkomende , dezelfde Impost als van Hammen.

schapen. Zie Slachtgeld.

slachtgeld. Van alle gefacht Vee de 7. Penning van de koopfomme of waarde by tauxatie; doch van Schapen of Lammeren, 14 ftuivers ieder; en van Zuiglammeren, de eerfte vier maanden ioftuivers. — Billetgeld van ieder Koey,Stier of Os, 6 ftuivers; van ieder Hokkeling, Kalf of Varken 4 ftuivers; van ieder Schaap of Lam 2 ftuivers.

Tonnevleesch, Gezouten of Gerooktvleesch, Hammen, Spek of Worst, van buiten dit voormalig Gewest inkomende, \ ftuiver per fg. — Billetgeld van Gezoutenvleesch, 2 ftuivers per Ton, groot of klein; van Gerooktvleesch, 2 ftuivers voor 100 £g en daarbeneden, en voor iedere 100 fg daar boven nog 2 ftuivers.

smêe-

Sluiten