is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaringen der korte stellingen van Herman Boerhaave.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$.1505.1306. DER ZWANGERE VROUWEN. 99i

men, en omtrent de onderbuik een einde neemen; want als dan zijn het waarlijk baarens weeën, door welke de onvoiwasfe vrugt word uitgeworpen; en de miskraam word menigmaal door een gevaarlyke bloedftorting uit de lyfmoeder vooraf gegaan, daar en boven is dit ook voornamentlyk aan te tekenen , dat de bloedftorting uit de lijfmoeder ligtelijk wederkeerd, offchoon zy ten eenemaal fchijnt opgehouden te hebben : want gelijk de zeer ervare Vroedmeefter Puzos zeer wel heeft aangetekent (s), fchynt dat gedeelte van de moederkoek, het geene afgefcheide zynde, ■ de bloedftorting uit de lijfmoeder veroorzaakt had, zich niet wederom ligtelyk aan dslyfmoeder te laten hegten, zo dat het zelve wederom regt vast zit, maar de bloedftorting houd eerder op, om dat het geronne bloed zich in de gapende vaten zodanig nav derzelver middellijn fcbikt, dat het bloed verhinderd uittevloeijen : zo die brokken naderhand uitvallen, komt de bldfdftorting uit de lyfmoeder wederom , en meestal zwaarder en overvloediger, waar uit het blijkt, waarom men zo groote en langduurige voorzorg in zwangere vrouwen nodig heeft,' wanneer zy aan dit ongeluk onderworpen zijn geweest.:

§• 1306. TP\e oorzaak bier van, zyn hevige gemoedsA^J aandoeningen, te fterke lichaamsbewegingen, tegenopftygende en vloedverwekkende middelen kwalyk gebruikt, ftoting van 't onderfte deel des onderbuiks. .

De oorzaken, van welke de bloedftorting uit de lijfmoeder word waargenomen te ontftaan , zijn verfcheide; want fommige zijn zodanige, dat zy dezelve ook by gezonde en fterke vrouwen kunnen veroorzaken, gelijk b: v: een hevige ftoting tegen

de

(O - Académ. de Chirurg* Tom. I. pag. 362. 363.