Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 NEDERLANDS

Ziet gy uwe oprechte wenfcJiCB

niet ten fpoedigften vervuld? Wordt men oogenbliklyk deugdzaam?

oefent hier eens wat geduld! Een verbetering der zeden,

die met zo veel drifts gefchied, Blykt ook niets dan drift te wezen;

en dat is de waare niet, Waant gy, dat men hebblykheden,

vastgehecht aan 't laag gemoed, Met een enkeld, ik bezweer u

by Gods Zoon , dan wyken doet ? Moet gy zelf niet daaglyks ftryden

om u van haar juk te ontdaan? Is dat moeilyk, edel, ftryden

hier wel immer afgedaan ? Gaf dat ftryden ons geen kragten?

zjen wy niet, by 't zuiver licht,

Ee,

Sluiten