is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlands verpligting tot het handhaven der nuttige maatschappyen en genootschappen in ons vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERPLIGTING enz. 69

Worden aan 't bctamelyke

daaglyks meer en meer gewend. Die befchaafdheid hunner zeden

blyft hun al hun leven by. Ziet zo nuttig, braave Burgers,

zyt gf voor de Burgery ! Nu, nu hebbenwe onze harten

eindlyk voor u uitgefchud. Landgenooten ! wy bedoelen

niets dan 't algemeene nut. Leest het geen wy voor u fchreeven ;

Toets het aan 't gezond verftand : Alles ademt menfchenliefde,

alles heil voor 't Vaderland. Alles wat het hart kon roeren

is door ons nu voortgebragt: Maar wy zyn niet aangtblaazen; neen ! wy hebben zelf gedagt.

E 3 Als