Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PU B L I C A T I E

OMTRENT DEN VRYEN IN- EN UITVOER VAN

GOEDEREN,

VAN DE EENE PROVINTIE NAAR DE ANDERE.

Gearrefteert by de

NATIONALE VERGADERING,

representeerende

HET VOLK van NEDERLAND, den 29. Augustus 1796.

het tweede jaar der bataafsche vryheid.

In den H A A G, $er '• Lands Drukkery.

Sluiten