Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUBLICATIE

Gearresteerd by de Nationale Vergadering, reprefenterende het Volk van Nederland.

den 6. July 1797.

HET DERDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID.

OM IN GEVOLGE DE BY DEZE VERGADERING GENOMEN DECREETEN TOT DE

EXECUTIE DER GEWESTEN,

De Inwoonders der Bataaffche Republiek, dadelyk , by anticipatie,penningen in Lands Schatkist te doen fourneer en.

In den HAAG, ter 's Lands Drukkery 17971

Sluiten