Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fce. ifff

PUBLICATIE

WEGENS EENE

ALGEMEENE GELDHEFFING

VAN ACHT TEN HONDERT,

VAN HET JAARLYKSCH INKOMEN VAN ELK DER, INGEZETENEN VAN DEZE REPUBLIEK,

Ten behoeve van

'sLANDS ZEEMACHT.

GEARRESTEERD BY DE

NATIONALE VE R G ADERING.,

REPRESENTEERENDE HET

VOLK van NEDERLAND.

Den 5 December 1797.

HET DERDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEÏD.

In den H A A G, Ter 'sLands Drukkery. 1797.

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK Q. No.

Sluiten