Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P ü B L I C A T I E

Gearresteerd by de Nationale Vergadering, reprefenterende het Vilk van Nederland.

den 6. July ifg?. HET DERDE JAAR DER BATAAFSCHE VRVHEID.

OM, IN GEVOLGE DE by DEZE VERGADERING GENOMEN DECREETEN TOT DE

EXECUTIE DER GEWESTEN,

De Inwoonders der Bataaffche Republiek, dadelyk, by anticipatie, penningen in ""sLands Schatkist te doen fourneeren.

BENEVENS

DE EXTRACTEN UIT DE BOVENGEMELDE DECREETEN.

ia den HAAG, tar 'sLands Drukkery 179?,

kou in:jl : ei Du dtheek a 25 n* 32

Sluiten