Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 >

Art. ii.

De in voegen voorfz. geteekende of gecachetteerde Biljetten zullen Wöfden afgehaalt in een geflooten Bos of Kistje , 'behoorlyk van wegens de Municipaliteitvan elke Woonplaats verzegeld, en van boven met eene opening voorzien , en welke Bos of Kistje met de voorfz;. Biljetten wederom zal worden gebragt by de voorfz.' Municipaliteit.

Art. ff«J

De refpeftive Municipaliteiten zullen benoemen eene Commisfie van drie Perfonen, in welkers byzyn de voorfz. Busfen 'of Kistjes zullen moeten worden geopend, en door welke geformeerd zal worden een Lyst van de terug bezorgde Biljetten, ten einde te kunnen nagaan of 'er eenige ontbreeken.

'.; ."vwiOl ,3";.id^ T3ÖV11U Tjj i>v„-yv' CiO,oi;i0q

Art. 13.

ByaTdien bevonden mogt worden, dat 'er een of meer Biljetten ontbreken, zullen de zodanigen, welke derzelver Biljet niet-hebben terug gezonden, door een Bode worden gefommeert pm alsnog binnen 24 «uren deszelfs Biljet of Biljetten, getekend en gecachetteert; zo als hier voren Articul 6. .is bepaalt, aan de Municipaliteit te bezorgen of te doen bezorgen mee betaling der kosten van de fommatie, op poene van als fufpeét te zullen worden opgegeven , en by gyzeling daar toe te worden geconftringeert, tervvyl inmiddels by de Municipaliteit zal worden gedecerneert eene fequestratie in deszelfs Boedel van twee £erfoone», geene Leden van de Municipaliteit zynde»

£ya!.

Sluiten