Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUBLICATIE

wegens de

GELDHEFFING BT EXECUTIE,

voor den tweeden termyn in de 40. millioenen;

i n

ZEELAND.

gearresteerd by de

NATIONALE VERGADERING,

representeerende het

VOLK van NEDERLAND,

Den 18 January i~q8. Het vierde Jaar der Bataafsche Vryheid.

In den HAAG, Ter 's Lands Drukkery. 179S.

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK Verz. Plakkaten

* 'l Ho. 82*

Sluiten