Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRO CLAMATIE

E N

ARTICULEN,

Gcarrefteert by de

NATIONALE VERGADERING,

representeerende

■ et VOLK van NEDERLAND; op den 6 Mey 1796.

bet tweede jaar der bataafscbe vryheid.

wegens

DE VR.YWIJjL.JGE WAPENING.

In den H A A G, Ter 'i Laads Drukkery. 17$6.

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK ( Vore Ptekkatan

Sluiten