Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Wie hun dat bericht heeft ge. geeven?

9.

Of een van hen daar op beeft gezegd: wel zoo dat is fraay! te Rotterdam moet men voor zulk een overgang een duit of een oortje geeven ?

10.

Wie van hen dit heeft gezegd?

11.

Of daar op door een perfoon die het hoorde, en de kentekens van het Vry Corps droeg, is gevraagd : of zy Rotterdammtrs waa. reu?

12.

Wie die perfoon is geweest?

mand hebben ontvangen: dat hel

aldaar ter plaatze geen gebruik was, o;n iets te betaalen voor hel overgaan van een plank; den getuige van der Linden zegt: dat hy reeds twee duiten klaar had, doch dat hem niets is gevraagc, en geen bericht dies wegens heefï bekomen.

8.

Vervalt.

9.

Zeggen ja.

ie.

De getuige Koot, zegt zulki door hem (c zyn gezegt.

De getuigen van Gent en van der LiNOEEf zeggen Dirk Koot,

11.

Zeggen:dat door een jong Heer, hebbende een zwarte Cocarde op zyn hoed, (by hun getuigen onbekend ) is gevraagd: of zy Rot» terdammers waaren.

iz.

Vervalt.

Sluiten