Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten, goeagevonuen nccit noodzaakelyk te zyn in de Ordonnantie, op 't ftuk van de Schutterye voor dezen gemaakt, eenige poinclen te veranderen, verbeteren ende vermeerderen, ftrekkende tot goede ordre van Commandement in het doen van Wapenfchouwinge ofte Parade, ende in andere gelegentheden die zouden mogen voor. vallen, als in het houden van de Wagten, ende 't gunt wyders tot meerder luyfter, welftand, ende confervacievan dezelve Schutterye zouA 2 de

zo de Magiftraat van

'sGravenhage, uit goede confideratien ende inzig-

-i * c.

Sluiten