Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Zoo iemand van de refpeclive Schutters mogte komen te verzoeken aan zyn Capitein om contribuant te werden van de Compagnie, en hy met zyn Capitein met kennifle van de Collonel daar over geaccordeert is, zoo zal hy de tyd van drie jaren fucceflivelyk moeten blyven continueeren, zonder gedurende de voorfchreve drie jaren zig daar van te mogen excufeeren, ofte betalinge te weygeren.

V I.

Ende zal zig een ieder naer de expiratie van het laatfte der drie jaren moeten expliceeren, of hy by continuatie wil blyven contribueeren, op poene van zulks niet doende, het ftilzwygen zal gehouden werden voor confent van een nieuwe driejarige contributie.

Ende op dat niemand hier van ignorantie pretendeere, is goedgevonden, dat deze zal werde gedrukt en aan ieder Compagnie van de Schutterye een exemplaar gegeven , omme zig daar na te reguleeren.

Gedaan ter Kamere van Burgemeefteren van 's Gravenhage den 27. December Anno 1717.

My prefent Secretaris JAN Q.UARLES.

D

EEDT

Sluiten