Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanwyzinge van de

Reljpective Quarcieren van de zes Compagnien van de Haagfche Schutterye en der zeiver Loopplaatfen.

WITTE VENDEL.

it Binnen- en Buyten Hof, de

u_r/i ^ j j i

Hof ltraat, de Noordzyde van de Pooten , de Starlingftraat en Princeiïègragt , het Doeleftraatie , de Bofchfloot. het

Voorhout, zoo oud als nieuw aan alle kanten, metdeStraarjens, daaroprefpondeerende, de Kneuterdyk, de Hoogenieuwitraat, de Vyverberg, de Plaats, deOoftzyde van de Hoogftraat, het Halftraatje beooflen de Beek, het Noordeynde, beginnende aan de Ooftzyde van de Hoek der Plaats, en aan de Weftzyde benoorden de Moleftraar, de Heul- en Hertogft raat.

Zal zyn Loopplaats hebben op de Vyverberg.

E

ORAN-

Sluiten