Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/

PUBLICATIE

VAN HET

UITVOEREND BEWIND,

DER

BATAAFSCHE REPUBLIEK.

TOT AANMANING AAN DE INGEZETENEN DEZER REPUBLIEK , TER BETALING VAN DEN EERSTEN TERMYN IN DE ALGEMEENE GELDHEFFING VAN 8 PER CENT.

Den 20 Maart 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche fïryheid*

tn den HAAG, ter 'sLands Drükkery. 1798.

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK I Vont, Plakkateo

5

26 Ma 1 I

Sluiten