Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUBLICATIE

VAN HET

INTERMEDIAIR UITVOEREND BEWIND

OER

BATAAFSCHE REPUBLIEK;

WEGRNS DE PROLONGATIE TOT BETALING, MET BEPALING DER BOETE, VOOR DE INGEZETENEN, WELKS NALATIG AAN HUNNE VERPLICHTING TOT HET FOURNEER EN DER AGT PER CENTO VAN IEDERS INKOMSTEN , GEARRESTEERD DÏN 5 DEC. 1797- z™ GEBLEVEN.

Den 17 July 1798.

HET VIERDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYIffi»:

In den HAAG, %»ï \ Lands Diiikkery ï 7 y %*

Sluiten