is toegevoegd aan uw favorieten.

De post van het Nieuw Jeruzalem, met boodschappen, betreklyk den kristelyken godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUW JEROZALÏM. *=7

ho^de heerfchzngr, o?er de leeden der Geneeste In-

gevoerd. ,, ,.

lier is om deeze reedenen dat wy «IereeibicdigK verzoeken, dar de wel Eerw. Clasficaaie Vergadering, zal gelieven zig onze zaak en de zaak van onze Broeder os Lnge aan te trekken, de Kerkenraad van AmflerfMi ie gelasten, opening van hunne handeling aan Uw. Ew. te geeven; onze belangens daarby te hooren, en voorts daarop fe befluiten zo alsin rechtmaaugheid naar Kerkenorde*zalten verftaan te behoor*., waarmeede, wy, God Mdde.de da hv over- deeze wel E erw. Vergadering, zyn hebt en geest 2 eene ruime maae>itftorte, ons met alle lievde noem«u

Wrt Zetwaarde Heeren;

Uw. Ed. D. W. D. cb2.

NODIG BERICHT.

Niemand onzer geëerde leezers rangfehikke dec«, « die voorige Hukken, betreklyk a. de lange onder de naamlooze gefchriften, in deeze tyd uitkomende; alzo de „namen der ondertekenaars niets tot het weezen der zaak toe, of afdoen, en dezelven , onder de origieele ftuk&en, by Kerkenraad berustende, geteekend ftaan.

Ft 5