Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUBLICATIE

VAN HET i

UITVOEREND BEWIND

DER

BATAAFSCHE REPUBLIEK;

' COMMISSIE TOT ONDERZOEK NAAR

RICHTJGEN OPBRENGST VAN JO EN 4 PER CENT , VOLGENS PUBLICATIE VAN 30NOV. 1798., BEHOORLYK TE ERKENNEN EN TE R£SPECTEEREN, HNZ.

Gearresteerd den a.?. Mey i799.

SET VYFDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHKÏDj

In den HAAG, ter SLands Drufckefy. ,799,

Sluiten