Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 3-i X

Art. C X X I I I.

Zy zullen by provifie jaarlyks ontvangen eene fomme van een duizend guldens, zonder eenige verdere emolumenten of defrayementen van ftads wege te genieten..

Aldus by de Gemeente van den Hage en Jurisdictie van dien geapprobeert, in derzelver Grondvergaderingen r den 29 Maart 1796, en by de Raad der Gemeente voornoemt gearresteertden 2 April 1796, Het tweede Jaar der Bataaffche Vryheid.

In kennisje van My

P. C. HAAGEN,

Secretaris,.

Sluiten