Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OTIFICATIE.

T^urgemeefleren en Raad in ervaa-

ringe zynde gekomen, hoe by het onthaalen der Schooljeugd door den Primus van elke School, ten dage, wanneer dezelve met een boek van Stads wegen, tot een publyk eereteken voor zyn vlyt word befchonken, in fteede van aan denzelven, en zyne goede vrienden een matige verluftiging te bezorgen , zy, die het opfigt over dien jongeling hebben, wel eens overflaén tot een nodeloofe verkwilbng, welke reeds een kwaad voorbeeld geeft aan de jeugd, en door eene bykans gedwongene navolging tot befwaar ftrekt van minvermoogenden, en verdoovjnge van hunne blydfchap over de vorderingen van hunne zoonen, hebben gemeend hier aan een paal en perk te moeten ftellen, met in deezen het oud gebruik van eene Burgerlyke fragiliteit te herroepen, en weder m trein te brengen; en ten dien einde voor eeneLex Sumptuaria, en regel op het onthaal by Schoolpromoties vaft te ftellen; gelyk dezelve doen by deezen: Dat, met affchaffinge van het zoogenaamd cedelmaaken,' ot opmaakinge ,der iivift van moodigïng, alleen op den dag van promotie (een onthaal zal werden gegeeven; Dat, om alle zweem van een maaltyd te

A ver-

Sluiten