Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXTRACT uit het Register der Refolutien van Schepenen, Gezworens en Raaden der Hoofdftad 's Hertogenbosch.

Woensdag den 24 December 1782.

Ader gedelibereert zynde op het Rapport door de Heeren Gecommitteerdens tot de zaaken van de Gildens, ingevolge en ter voldoening aan de Refolutie van den 12 Juny deezes Taars ter Vergadering van den 17 November Seden uitgebragt, en tot heden op het Comptoir van den Penfionans gefeponeert op de Requeste van die van het Gilde der Voerlieden, daar by om geallegeerde redenen verzoekende, dat de Ampliatie van den 25 Mey 1761 mag worden gerevideert, en die tot prejudicie van het Gilde in het gemeen bevonden wordende, ingetrokken en buiten ^eft ge-

Intrekking der Refolutie in dato 25 Mey 17Ó1, dan verft aan , dat Vreemdelingen by Ingezetenen of Mi li t airen gelogeert, ook een Voerman na ■welgevallen mogen gebruiken.

Sluiten