is toegevoegd aan uw favorieten.

Altoosdurende almanak of tijdwijzer.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%C 34 )dP _ I

Zo Jet na de deelirig niets overblijft; is men in I

j het laetfte Jaer, en de Zonnen-Cirkel is 28. 1

Voorbeeld: I

Het Jaertal 1794 I

bij 9 1

gedeelt door 28. 1B03 ? 64. malen op

168 y nieuws begonnen.

123 112

Overfchot xT7 Zonnen-Cirkel voor

het Jaer 1794. •

68 Ik heb de getallen van dezen Cirkel ook ge'plaetft van Jaer tot Jaer, in de Tafel Pag. 3. erf\ ! volgg. van den Almanak: fchoon ze indedaed van 'weinig gebruik zijn, en federt de Gregoriaenfcbe i Verbetering den waren Zonnen - Cirkel, die van 400. I Jaren is, (§660 niet meer aenwijzen.— Om de| zelve te vinden, heeft men het Jaertal flegts door 400. te deelen:— 'tgeen na de deeling overfehiet I is het getal van den waren Gregoriaenfcben ZonI nen-Chkel.— Wanneer 'er niets overblijft toond \ ! zulks het laetfte Jaer van dezen Tijdkring; en het getal is 400. I Voorbeeld:

Het Jaertal 1794 5 4- malen op gedeelt door 400. 1600 £ nieuws begonnen.

blijft "194. ware Gregoriaenfcbe Zonnen-Cirkel voor het Jaer 1.794.

IVan den MA EN-CIRKEL of het GULDEN-GETAL. ' 69 De Maen-Cirkel is een tijdsverloop van 19.

1! Zonne - jaren, waer in 235. Manefchijnen komen. Zo dat de Nieuwe Manen ten einde van 19. Jaren we-