Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXTRACT uit het Register der Refolutien van Schepenen, Gezworens en Raaden der Hoofdftad 's Hertogenbosch.

Woensdag den 25 February 1789.

Ader gedelibereerd zynde, over de afzonderlyke Rapporten ter voorgaande Vergadering ttitgebragt, wegens de vaceerende plaats eener Regentin in het groot Gasthuis; Is goedgevonden en verftaan, dat, vermits de drie overige Dames Regentinnen gedeclareerd hebben, geduurende dit loopende Jaar de zorge van dit Buis zonder byvoeging eener vierde Regentinne wel te willen draagen, dat daar mede in dit geval genoegen zal worden genomen, en ook de Commisfie van Heeren Regenten voor het tegenwoordige gelaatens gelyk die is, dan dat

zo©

I KONÏNKLUKE BïE^iGTï-^Èx"! l Vera. Pfpkkatoa

L 271 No. 8 I

De veeterende plaats eener Regentin in het Casthuis in dit geval «ptngclaaten.

Sluiten