is toegevoegd aan uw favorieten.

De pleitende practisijn; of, Manier van procedeeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 234 )

En fperf*lijk MATTheus, decrinfinibus JiU 1,

Cap 3. Num. 10.

.Ondertusfcheo dat het daarom eene pofitive, vol, .ekere, en overbekende waarheid is, waarvan_do minstbedreven Rechtsgeleerde niet cükund.g kan

weezen , T ...

Dat in gantsch Buitscbland, Spanje», Frankrijk ten opzichte van kapitaale d.efttallen, waaronder bij «itzondering v»oornaamh3k paarden- en beesten-dieverij , gecomprehendeerd en begreepen

* De ordinaire doodftraf mede ia geïntroduceerd

6Tddus;hetGodlijk recht, zo wel als de oude Roomfche wetten, om geallegeerde redenen bij den aanvang deezer pleitdooje breder vermeld, al, daar in ongebruik zijn geraakt.

Ti dat zulks naderhand aldus bij ons is gereept, eerd en overgenomen, getuigen onder meer anderen Rechtsgeleerde fchrüvers eenparig,

' Jus CLARls. Lib. 5. fi*»-. §' o mekochiüs. dcArbitrarisj»diciscafus*9$.Nurn. ; & 4.-vezedo. adconfii, YL 8. Jtt xi. 9*- %• oh.wi.t. ^ft.

£L * Dr«/ ^ S 3" £ï[:

En fchijnt hetzelve ook evident te weezen uit het van het Halsgericht van Keizer k alït, oeh Vren, van den jaare .530, * W- t0« teike wij ons hier kortheidshalve zullen re. feieeren.