is toegevoegd aan uw favorieten.

De pleitende practisijn; of, Manier van procedeeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 239 )

eigen lofftinkende expresfien, maar fpijkers op laa|J water gezocht ware.

Onriertusfchen dat men het blad eens omkerende,

In de tweede plaats, zonder van de oogen van Argus voorzien te zijn, klaar ontdekken zal,

Dat de eisfcher R. O., contrarie zijn voorgeven, gecharmeerd is geweest om voor de eerftemaal een flagtoffer te vinden, tegen't welk hij in cas cri. mineel mogt ageeren,

En daarom, met zo veel émpresfement dén ge.» vangenen en verweerder bij dit collegie van juftitie ■Voor een paardendief, en dus als een doodfchuldig delincjuant heeft zoeken te doen doorgaan;

Het geen ten uiterite probabel en bewijsbaar is* Alleen daar aan,

Dat de eisfcher volgends zijne Interrogatsriln of Vraagarticulen, den gevangenen en verweerder heeft gefufpeéteerd en verdacht gehouden,

Van een zilveren lepel en vork, bij den Stalhott» der L.... binnen de ftad G.... geltoien en verpand te hebben,

Doch zo dra de gevangene twee gerecolleerds verklaringen , tot zijn onfchuld op ftaande voet in jatè'cie overgelegd had,

En dus in dit opzicht zï]n Alibi kwam te bewijzen.

Welhaast van de befchuldiging vau deeze pretenfe misdaad heeft geglisfeerd,

Met dat gevolg, dat hij apparentelijk bedacht zijnde van zijne handen te zulten branden , geen en»