Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEDENKDAG VAN LEYDENS ONTZET J|

luchthartige denkwyze van fommige onbezorgde of valsvlyënde verftanden, als de zwaermoedige gisfingen van te zeer morrende en zwartgallige ergstdenkers, heb gezocht te vermyden, en waer van altans niemand (zoo ik ver trouwe) zeggen zal, dat ze te gunftig getekend is*

Slaet nu eens met my, by tegenftelling, het Oog op den toeftand van ons Vaderland in 't gemeen, en van deze Stad in 't byzonder, in en omtrent dien tyd, wanneer de gebeurdtenis voorviel, tot wier erinnering deze gedenkdag dient.

Vestigt uwe aendacht (voor eenige ©ogenblikken, want ik moet tans kort zyn, zal ik myn doel bereiken, en hebbe daerom gisteren reeds verzocht, dat men tans dat omftandig verhael niet zou verwachten, waer meê ik my .reeds verfcheidene maelen op dezen gedenk,dag bezig hield;) Vestigt dan nu als ter loops uwe aendacht op dat aenmerklyk, hachlyk, en voor ons Vaderland allergewigtigst tydperk der zestiende Eeuwe; een Eeuw, zoo gedenkWaerdig door het heilryk licht van Hervorming, 't welk zich ten dien tyde, in veefe'op'zichten, over den Godsdienst in Europa verfpreidde, en veele dier nevelen van bygeloof

deed

Sluiten