Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Specificatie der Fournitures, welke door denMagijiraat aan den Aannemer vordcn geleverd.

Plaats aan hem ep de Zolders der Barakken vergund tot berging der Fournitures,

'CO

^ Art: ,i.

JLverftelijk zullen wegens den Magiftraat aan den Aannemer geleverd worden 1669 Matrasfcn met een gelijk getal Hoofd - pculuwen , 1669 Stroo-zakken, 1ÓÓ9 wolle Dekens, 3338 paar Lakens en 3338 Hand-doeken; mitsgaders voor de Militie, welke op de Forten Crevcceeur en aandeBIaauweSluisguarnifocn houd, ooHoofdpeuluvven met Stroo gevuld , zoo en in diervoegen , k als dezelve van den afgetreden Aannemer bij de Stad zullen zyn overgenomen.

Tot berging van welke Fournitures aan den Aannemer voor zyn gebruik zullen worden aangewezen behoorlijke Zolderingen boven de Barakken , of wel eenige gedeeltens van dezelve, zonder dat nogthans de Aannemer op die Zolders eenige natte Lakens, Dekens, of Handdoeken te drogen zal mogen hangen ; En bij aldien eenige lekken, bij harde wind, ofanderzints, aan de Daken mogten komen, waar door de Fournitures, of Gebouwen zouden kunnen worden belchadigt, zal de Aannemer verplicht wezen, daar van aanftonds kennis te geven aan Stadts Opziender over de Barakken, om daar in ten fpoedigfte te voorzien.

De

Sluiten