Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In v Foor-jaar moet hij opgeeven, hoe veel Steen-kooien dienen opge* daan te worden :

En soigen, dat de Kluiten in den Zomer gemaakt xijn tot gebruik det Winters,

Ooi mess hij de

38 Instructie voor. den

van Stadts Werken in V Gemeen is gezegt, en in et generaal zorge draagen, dat dezelve in behoorlijke Reparatie gehouden worden.

94-

De ArchitecT: zal Jaarlijks in het Voor-jaar aan de Heeren Gekommitteerden tot den Beleide bij Memorie moeten opgeeven, hoe veel hoeden Steen-kooien tot Winter-brand in de Corps des Guardes voor de Militie zullen nodig zijn, en dienen opgedaan te worden.

95.

Ook zal hij zoo veel moogelijk zorge draagen, dat de Kluiten, welke des Winters moeten geftookt worden, in den Zomer gemaakt zijn, om dus behoorlijk te kunnen droogen en tijdig zoo voor de Corps des Guardes binnen deeze Stadt, als voor die van de Forten Ifabelle en te Orthen bezorgt worden.

8<? Straatwegen huiten de Stadt en Barrière - Huizen.

96.

Wanneer de ArchitecT: van Stadts wegen wordr

ge-

Sluiten