Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4)

behoorlijke recipisfen van den Regiments Kwartier-meester, of Officier, daar toe bij het Regiment gefteld, en zal gehouden wezen alle maanden, de vuile Lakens, en alle weeken de vuile Hand-doeken te ontfangen ea wederom fchoone in de plaats te leveren.

De Fournitum , die de Aannemer moet leveren aan de Militie op de Forten.

Wat bij deituegltii zal genieten.

lij verandering vat Guarnifoen moet d Aannemer, in plaat van dt gebruikte tan de Uilitie gerei •igdt Fouroiturti aj hvtrtBi

4-

De Aannemer zal gehouden wezen aan de Militie ~, welke op de Forten Crevecceur en aan de blaauwe Sluis guarnifoen houd, tot Fournitures te leveren voor twee man één Deken , één Stroo-zak en Hoofd-peuluw, te zamen met vijftig ponden Stroo tweemaal in het Jaar gevult , tn daar voor genieten de helft van 't geen hij voor ieder Fourniture, welke in de Barakken wordt gelevert, heeft bedongen.

> De Aannemer zal, zoo dikwils het Guarnifoen vêran' derd, of door den Stads Opziender van wegens Heeren , Kommisfarisfen tot de Barakken geordonneert wordt, de [ Matrasfèn, Hoofd • peuluwen , Dekens en Stroo-zakken moeten te rug ontfangen en aan de nieuw gebilletteerde wel gereinigde weder uitleveren, en zulks ten overftaan van den Regiments Kwartier - meefter, of Officier daar toe bij het Regiment geordonneerd en. onder behoorlijke

re-

Sluiten