Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( M )

Ontelbaar zijn de zegeniDgen , Die mij, van 's Vaders milde hind, Gefchonkcn zijn, ten liefde pand, Verr' boven vele fterveringen; Daar Hij, 't geen ik naar ziel en ligchaam nodig tad. Dikwijls gegeven heeft, eer ik 'er hem o.n bad.

....,„-

Uw leven onderhield mijn Teven, ó Hoogfte Heer 1 die 't Leven zijt; Door U is in mijns levens tijd, Het leven in Uw' Zoon gegeven. Decz' weldaad is zó groot, dat, hadde ik ook niets meer, Ik alles, wat ik heb, moet geven U tot eer.

Vrijmoedig dorst ik tot U treden,

Ea dagelijks mijn groot bezwaar,

Met oomioed , op-het reuk altaar,

Door wierook geuren van gebeden

Voortlellen,enGij hebt mijn zuchten fteeds verhoordt,

Mijn' zond' gcdelgdt, en mij tot waakzaamheid ge-

(fpoordt,

Ce,

Sluiten