Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(*)

Extrad uit de Refo-

lutien van Weth en Raad derStad Middelburg.

Demp 4?ri/ 1783.

Is goedgevonden, by Ampliatie en Elucidatic van het Zesde Artikel der Ordonnantie op het groot Schippers » Gilde binnen deze Stad, te Statuëeren: „ Dat geen Vreemde of in het Gilde onvrye Sclnp„ pers binnen deze Stad, of onder derzelver Juris„ dictie eenige Vrachten zullen mogen aanneemen, ten waare 'er geen Schepen van alhier vrye Schippers aanwezig en by der hand waren, en dat in „ allen gevalle geene inlading van Vrachtgoederen 3, in Vreemde of onvrye Schepen zal vermogen te gefchieden, anders dan met een fchriftelykConfent van de Heeren Overdekens in der tyd, of „ Yan Deken en Belcders van het Gil4e, welk fchrif-

A tö-

I KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK Varz. Plakkaten

I Q.308 Ne. 12

Sluiten